IGLOOTECHNIKA – Wyposażenie sklepów i gastronomii

Emerson to czołowy, światowy dostawca rozwiązań z zakresu ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia do zastosowań domowych, przemysłowych i handlowych. Łączą technicznie doskonałe produkty i usługi z globalnymi zasobami badawczo-rozwojowymi, projektowymi i dystrybucyjnymi. Wszystko w celu tworzenia niezawodnych, efektywnych energetycznie systemów poprawiających komfort życia, zabezpieczających żywność i chroniących środowisko.

Agregaty skraplające Emerson serii ZX EazyCool są przystosowane do pracy z czynnikami o niskim GWP, zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2015 r.) oraz Dyrektywą 2009/125/EC Parlamentu Europejskiego (Eko-Projekt) która narzuca wymagania co do minimalnej efektywności energetycznej agregatów chłodniczych.

Przeznaczone do pracy w terenie zurbanizowanym. Cechują się niskim poziomem głośności oraz niskim zużyciem energii elektrycznej.

Wersja Digital, z płynną regulacją wydajności, w przypadku zasilania wielu niezależnych od siebie mebli i komór chłodniczych, generuje możliwość oszczędności zużycia energii elektrycznej do 20%.

Mają zastosowanie do średnich i niskich temperatur; w sklepach spożywczych, chłodniach, barach i restauracjach.

Każdy agregat może pracować z wieloma czynnikami chłodniczymi, w tym o niskim GWP (R134A, R404A, R407A/F, R448A, R449A, R450A, R513A).